Wysokość składki członkowskiej zależy od liczby treningów w tygodniu przewidzianej dla danej grupy szkoleniowej i dyscypliny bez względu na wiek zawodników: 

 

AKROBATYKA SPORTOWA:

- dla grupy trenującej dwa razy w tygodniu – 220,00 zł miesięcznie,

- dla grupy trenującej minimum trzy razy w tygodniu - 300,00 zł miesięcznie.

 

Składki wpłacamy do 10-go dnia każdego miesiąca GOTÓWKĄ lub PRZELEWEM na konto:

bank: PKO

 

numer rachunku: 64 1020 1127 0000 1702 0358 1204

 

tytuł przelewu: Imię Nazwisko dziecka,  miesiąc rok np. Jan Kowalski, wrzesień 2023

 

Zniżki dla rodzeństw: 2 dziecko i kolejne – składka członkowska obniżona o 20%